E-mail: Heslo: Registrovat

Všeobecné obchodní podmínky
SNUBNIPRSTENY.CZ

Výběr zboží a objednávka platná pro maloobchod

Kupující si může vybrat a objednat snubní/zásnubní prsteny, dále jen zboží, dle postupu uvedeného na webu snubniprsteny.cz.

Zákazník bere na vědomí, že zboží není skladem a je vyráběno zakázkově, a to zcela dle jím vybraného modelu, zadaných kritérií a požadavků.

Veškeré potvrzené objednávky jsou (pokud není dohodnuto se zákazníkem jinak) po úhradě zálohy 2.000 Kč na účet 2116091329/0800 závazné. Kupující stvrzuje svou objednávkou souhlas s obchodními podmínkami i s reklamačním řádem snubniprsteny.cz. V případě, že kupující objednávku telefonicky nebo e-mailem zruší do 24 hodin od objednání, bude mu záloha vrácena zpět na účet. Po uplynutí 24hodinové lhůty pro zrušení objednávky je záloha v plné výši nevratná.

Způsob dodání zboží

Zboží expedujeme dle výroby do dvou maximálně tří týdnů a to prostřednictvím České pošty nebo je možný osobní odběr na ulici Sokolovská 351/25, Praha 8. Zásilka je podávána vždy jako cenné psaní s pojištěním obsahu dle hodnoty zboží s/bez dobírky dle způsobu vybrané úhrady. Zboží je doručováno spolu s fakturou na dodací adresu uvedenou v objednávce, případně na jinou adresu odsouhlasenou kupujícím. V případě jakýchkoliv nesrovnalostí či komplikací s dodáním bude zákazník kontaktován pracovníkem e-shopu.

Převzetí zboží

Kupující zkontroluje ve vlastním zájmu při převzetí zboží od České neporušenost cenného psaní a objeví-li poškození, sepíše s dopravcem protokol o poškození zásilky. Kupující by si měl zároveň po převzetí zásilky zboží zkontrolovat a v případě nesrovnalostí by měl co nejdříve telefonicky nebo emailem kontaktovat pracovníka e-shopu.

Možnosti doručení

1. ČESKÁ REPUBLIKA

Osobní odběr, Česká pošta.

Zboží expedujeme dle výroby do dvou maximálně třech týdnů od objednání a to v pracovní dny. Zásilka je doručena kupujícímu většinou do dvou pracovních dnů ode dne podání a cena poštovného, balného a pojistného je 200 Kč.

2. SLOVENSKO

Česká pošta.

Přepočet českých korun na euro se řídí kurzem ČNB daným v den objednávky. Česká pošta si vyhrazuje právo na manipulační poplatek ve výši cca 5 EUR. Zboží expedujeme dle výroby do dvou maximálně třech týdnů od objednání v pracovní dny. Zásilka je většinou doručena zákazníkovi do 3 pracovních dnů ode dne podání a cena poštovného, balného a pojistného je 300 Kč.

3. OSTATNÍ ZEMĚ

S odsouhlasením kupujícího je možné zboží zaslat do kterékoliv destinace a to pomocí České pošty jako cenné psaní. Cena tohoto poštovného se řídí platnými ceníky přepravce a je zákazníkovi dle tohoto ceníku připočítána k ceně zboží. Celou zásilku je nutno uhradit předem.

POKYNY K PLATBĚ (záloha, platba předem)

  • Č. účtu: 2116091329/0800
  • Banka: Česká spořitelna, a. s.

Částka pro příkaz musí být ve výši zálohy nebo celkové ceny zboží (objednávky) včetně poštovného a do poznámky pro příjemce je nutné doplnit jméno kupujícího.

Objednané zboží bude dáno do výroby po připsání zálohy na výše uvedený účet.

Po vyhotovení zboží a v případě platby předem bude zboží expedováno do 48 hodin.

V případě osobního odběru a vyzvednutí zboží na pobočce v Praze prosíme o úhrady v hotovosti.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující nemá vzhledem k povaze zboží a zakázkové výrobě právo na jeho vrácení bez udání důvodu. Zboží může být vráceno po vzájemné dohodě s výrobcem v případě uznané reklamace a to v nepoškozeném stavu, bez známek užívání a v originální krabičce. Zároveň musí být přiložena faktura a číslo účtu, na který se zákazníkovi vrátí uhrazená částka. Na vrácení peněz má prodávající 30 dní od uznání reklamace.

Reklamace

Reklamace zboží bude vyřízena dle zákona do 30ti dnů od jejího obdržení. Zákazník bude emailem, případně telefonicky informován o přijetí reklamace a o jejím vyřízení bude informován písemně e-mailem nebo doporučeně poštou.

Zboží, které vrací zákazník poštou, musí být zasláno jako cenné psaní bez dobírky, jinak došlá zásilka nebude přijata.

Vrácení peněz probíhá pouze převodem na uvedený účet.

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, zadat zboží do výroby a odeslat objednané zboží na uvedenou dodací adresu. Nedílnou součástí zásilky je i faktura na zakoupené zboží. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné a nelze je využít k jiným účelům.

Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud se tak s kupujícím dohodne a pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu. Uhrazená záloha kupujícím je v případě neodebrání zboží a neuhrazení zbytku ceny nevratná. V případě, že výrobce není schopen požadovaný produkt vyrobit a vydodat, má kupující právo odstoupit od smlouvy a uhrazená záloha mu bude vrácena.

Závěrečné ustanovení

Závaznou objednávkou kupující souhlasí s obchodními podmínkami a cenami v e-shopu snubniprsteny.cz v den odeslání objednávky, pokud nebylo v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Pokud není v obchodních podmínkách snubniprsteny.cz stanoveno jinak, řídí se prodávající i kupující právy a povinnostmi dle Obchodního zákoníku.